Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 22/4 - 28/4/2019)

4/20/2019 3:04:13 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 36

(Từ ngày: 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

   22/04

Sáng

Làm việc bình thường

 Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

Thứ Ba

23/04

Sáng

Làm việc bình thường

 

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Thứ Tư

  24/04

Sáng

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

25/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thế công tác tại Trường TH&THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Chiều

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

26/04

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

27/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

28/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 35 ( Từ ngày 15/4 - 21/4/2019) 4/15/2019 8:41:00 PM

  Lịch công tác tuần 34 4/7/2019 8:17:55 PM

  Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 01/04 đến ngày 07/04/2019) 3/28/2019 8:20:09 PM

  Lịch công tác tuần 32 (Từ ngày 25/3 - 31/3/2019) 3/21/2019 4:07:26 PM

  Lịch công tác tuần 31 3/15/2019 10:43:45 AM

  Lịch công tác tuần 30 3/10/2019 10:43:11 PM

  Lịch công tác tuần 29 3/4/2019 6:20:33 AM

  Lịch công tác tuần 28 2/22/2019 1:05:38 PM

  Lịch công tác tuần 27 2/15/2019 3:24:05 PM

  Lịch công tác tuần 26 2/11/2019 8:10:52 AM

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình