Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác tuần 1 ( 19/08/2019 - 23/08/2019

8/21/2019 8:59:29 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 01 

(Từ ngày: 19/08/2019 đến ngày 23/08/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/08

Sáng

Tổ chức công tác bán trú

Làm việc bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng tham gia lớp học TCCT Tại Đồng Lê đến hết ngày 23/8

Dạy học bình thường

Thực hiện công tác bán trú.

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

20/08

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Hồ Thị Thùy Linh xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học  bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

21/08

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Hồ Thị Thùy Linh kiểm tra vệ sinh lớp A2,B2

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

22/08

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường                                    Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thế công tác tại TH&THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Thứ Sáu

23/08

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình