Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác tuần 2 ( 26/08/2019 - 30/08/2019

8/26/2019 7:35:10 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 2

(Từ ngày: 26/08/2019 đến ngày 30/08/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/08

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hằng, đ/c Hồ Thị Phương Thảo tham gia thi tuyển viên chức Tại Đồng Lê

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

27/08

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học  bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

28/08

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

29/08

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường                                 Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thế công tác tại TH&THCS Ngư Hóa

30/8 Đ/c Hồ Thị Thùy Linh tham gia tập huấn PMKĐCL tại Đồng Lê

Học bình thường

 

Thứ Sáu

30/08

Sáng

 

Đ/c Hiệu trưởng tham gia tập huấn PMKĐCL tại Đồng Lê

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình