Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác tuần 3 ( 2/9/2019 - 6/9/2019)

9/2/2019 8:17:12 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 3    

(Từ ngày: 2/9/2018 đến ngày 6/ 9/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

2/9

Sáng

Nghỉ lễ 2/9

Nghỉ lễ 2/9

Nghỉ lễ 2/9

Nghỉ lễ 2/9

 

Chiều

Nghỉ lễ 2/9

Nghỉ lễ 2/9

Nghỉ lễ 2/9

Nghỉ lễ 2/9

 

Thứ Ba

3/9

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

4/9

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

5/9

Sáng

Tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020

 

Chiều

 

Thứ Sáu

6/9

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình