Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020)

12/16/2020 2:35:40 PM

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16

(Từ ngày: 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/12

Sáng

Làm việc bình thường

Chấm thuyết trình biện pháp NCCL CS, ND, GD trẻ (tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường) đến hết ngày 15/12

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

15/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

16/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

17/12

Sáng

Làm việc bình thường

Chấm thi 5 hoạt động thực hành Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường đến hết ngày 18/12

Dạy học bình thường

Đ/c Thúy Hằng, đ/c Thảo, đ/c My thực hành 1 hoạt động tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường

Đ/c Kế toán làm việc tại Trường TH&THCS Ngư Hóa (cả ngày)

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

18/12

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Thanh Hương, đ/c Diệu Hằng dạy 01 hoạt động tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường

Đ/c Kế toán làm việc tại Trường TH&THCS Ngư Hóa (cả ngày)

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

19/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

20/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình