Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Mẫu giáo ghép

Giờ hoạt động tạo hình

11/6/2018 11:11:55 AM
giờ hoạt động tạo hình của trẻ MG Ghép A1. Chủ đề: Vẽ theo ý thích

Giờ hoạt động tạo hình của trẻ lớp MG ghép A1. Chủ đề: Vẽ theo ý thích

Hình 1: Lớp học nghiêm túc 

 

Hình 2: Cô giáo đang chỉ dẫn nhiệt tình

 

Hình 3: Cô giáo đang chỉ dẫn nhiệt tình

 

Hình 4: Cô giáo chỉ dẫn nhiệt tình

 

Hình 5: Các bạn 4 tuổi học thật chăm chú

 

Hình 6: Các bạn 3 tuổi củng hăng say không kém

 

Hình 7: Và đây là các bạn 5 tuổi

 

Hình 8: Và đây là các bạn 5 tuổi

 

Hình 9: Và đây là sản phẩm của các bạn 5 tuổi

 

Hình 10: Và đây là sản phẩm của các bạn 5 tuổi

 

Hình 11: Và đây là sản phẩm của các bạn 4 tuổi

 

Hình 12: Và đây là sản phẩm của các bạn 4 tuổi

 

Hình 13: Và đây là sản phẩm của các bạn 4 tuổi

Hình 14: Và đây là sản phẩm của các bạn 3 tuổi

Hình 15: Và đây là sản phẩm của các bạn 3 tuổi

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình