Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác tuần 11 ( 28/10/2019 - 2/11/2019

10/29/2019 8:42:21 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

(Từ ngày: 28/10/2019 đến ngày 2/11/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

28/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng tham gia lớp trung cấp chính trị đến hết ngày 30/10

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

29/10

Sáng

Đ/c HT tham gia tập huấn CM tại Sơn Hóa

Dạy học bình thường

Đ/c Hồ Thị Phương Thảo tham gia tập huấn CM tại Sơn Hóa

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/c PHT tham gia tập huấn CĐ tại Đồng Lê đến hết ngày 30/10

Dạy học  bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

    30/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

1/11

Sáng

 

 

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Kế toán công tác tại trường THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Chiều

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

   2/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Kế toán công tác tại trường THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình