Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 12

11/6/2018 8:46:41 AM
Lịch công tác tuần 12

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12

(Từ ngày: 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Kế toán công tác Đồng Lê

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c y tế kiểm tra vệ sinh nhà bếp

Học bình thường

 

Thứ Ba

06/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

16h.Họp hội đồng

Học bình thường

 

Chiều

Lên kế hoạch họp hội đồng

16h. Họp hội đồng

Học bình thường

 

Thứ Tư

07/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Đ/c y tế kiểm tra vệ sinh lớp A2,B2

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

08/11

Sáng

 

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Đ/c Kế toán công tác tại trường THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Chiều

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

   09/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Đ/c Kế toán công tác tại trường THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 4 tháng 10 10/23/2018 2:40:47 PM

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình