Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác tuần 15

11/26/2018 8:21:14 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15    

(Từ ngày: 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/11

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hà Thị Thu Hương tham gia học lớp TCLLCT tại Đồng Hới đến hết ngày 27/11

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Đ/c hiệu trưởng công tác  UBND xã Ngư Hóa

Đ/c Hồ Thị Thùy Linh kiểm tra vệ sinh nhà bếp

 

Học bình thường

 

Thứ Ba

27/11

Sáng

Đ/c hiệu trưởng ký duyệt giáo án

 

Dạy học bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thế, Đ/c Hồ Thị Thùy Linh công tác Đồng Lê

 

Học bình thường

 

Chiều

Dạy học bình thường

 

Thứ Tư

28/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

29/11

Sáng

Đ/c Hiệu trưởng tham gia tập huấn chuyên môn tại trường MN Sơn Hóa

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đ/c Hà Thị Thu Hương tham gia tập huấn chuyên môn tại trường MN Sơn Hóa

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thế công tác tại Trường TH&THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Chiều

Học bình thường

 

Thứ Sáu

30/11

Sáng

Học bình thường

 

Chiều

Học bình thường

 

Thứ Bảy

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 14 11/16/2018 2:43:27 PM

  Lịch công tác tuần 13 11/9/2018 9:12:41 AM

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình