Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác tuần 30

3/10/2019 10:43:11 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG MN NGƯ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 30

(Từ ngày: 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

 11 /03

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Ba

12/03

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Đ/c hiệu trưởng tham gia hội ý sinh hoạt chuyên môn cụm

Đ/c Hà Thị Thu Hương, đ,c Nguyễn Thị Thúy Hằng tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm

 

Thứ Tư

  13/03

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Năm

14/03

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thế công tác tại Trường TH&THCS Ngư Hóa

Học bình thường

 

Chiều

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

15/03

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

...../.....

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 29 3/4/2019 6:20:33 AM

  Lịch công tác tuần 28 2/22/2019 1:05:38 PM

  Lịch công tác tuần 27 2/15/2019 3:24:05 PM

  Lịch công tác tuần 26 2/11/2019 8:10:52 AM

  Lịch công tác tuần 25 2/11/2019 8:09:30 AM

  Lịch công tác tuần 24 1/27/2019 3:22:22 PM

  Lịch công tác tuần 23 1/20/2019 8:12:12 AM

  Lịch công tác tuần 22 1/13/2019 8:10:48 PM

  Lịch công tác tuần 21 1/7/2019 6:49:52 AM

  Lịch công tác tuần 20 12/29/2018 7:30:01 PM

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình